Przykładowy plan testów

Plan testu NAZWA_APLIKACJI w wersji NUMER_WERSJI kompilacja NUMER_KOMPILACJI I. Funckje do przetestowania: Typ Zadania ID Podsumowanie Twórca Przydzielone Do Priorytet *Typ zadania – requirement, improvement, tash, subtask, bug, new CR, …

Testowanie integracyjne

Testowanie integracyjne zwane z ang. integration testing polega na testowaniu interfejsów oraz integracji pomiędzy modułami i systemami.Testy integracyjne wykonywane są w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pomiędzy integrowanymi …