Checklist

Checklist określa listę niezbędnych funkcjonalności w aplikacji, które należy przetestować przed wypuszczeniem nowej wersji aplikacji.

Checklista może zostać utworzona w postaci prostej tabeli składającej się z trzech kolumn:

– id przypadku testowego,

– krótki opis przypadku testowego,

– wynik (tak/nie).

Checklista może również zawierać informację o wyniku oczekiwanym dla konkretnego przypadku testowego.

Kolejność przypadków testowych na checkliście należy uporządkować według częstotliwości występowania u użytkownika końcowego. Prawidłowe szeregowanie charakteryzuje się kolejnością od najbardziej do najrzadziej występujących przypadków.

Należy pamiętać, że checklista powinna zawiera tylko najważniejsze przypadki testowe.

Zalety:

– szybkie przeprowadzenie testów akceptacyjnych oraz testów regresyjnych,

– na podstawie checklist można utworzyć testy automatyczne,

– lista pomocna jest przy zapoznawaniu się z aplikacją.