Testowanie integracyjne

Testowanie integracyjne zwane z ang. integration testing polega na testowaniu interfejsów oraz integracji pomiędzy modułami i systemami.
Testy integracyjne wykonywane są w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pomiędzy integrowanymi modułami jak i współpraca z innymi systemami taki jak: system operacyjny lub sprzęt komputerowy.

Testy integracyjne wykonywane są po testach modułowych i mogą obejmować także testy wydajnościowe.

Rozróżniamy dwa rodzaje testów integracyjnych:
modułowe – umożliwia sprawdzenie czy dane pomiędzy modułami są przekazywane poprawnie
systemowe – umożliwia sprawdzenie czy dane pomiędzy systemami są przekazywane poprawnie.

W przypadku gdy podczas integracji brakuje pewnych elementów, kodu należy zastąpić je tak jak w przypadku testów modułowych zaślepkami i sterownikami.

Warto zaplanować testy integracyjne przed rozpoczęciem programowania ponieważ wpłynie to na efektywność testów.

Planując testy należy określić z czym i w jaki sposób tworzone oprogramowanie będzie integrowane:
– systemy operacyjne: Windows (warto wymienić, które wersje), Linux (warto wymienić, które wersje),
– jak będą przekazywane dane (protokoły),
– lokalizacja sieciowa.