Plan testów

Plan testów z ang. Test plan jest to dokument powstały w wyniku procesu planowania testów. Określa m.in. funkcje podlegające testowaniu, środowiska testowe, przypadki i narzędzia testowe.

Zadaniem planu testu jest odpowiedzenie na pytania: co, jak, kto, gdzie, kiedy w całym procesie testowania aplikacji.


Na podstawie Standard for Software Test Documentation (IEEE 829-1998) dokument planu testu składa się z:

– unikalny numer id planu testu,

– wprowadzenie –

W tym punkcie zawarte są informacje na temat zdefiniowanych celów testowania, możliwe odwołania do dokumentów firmowych (specyfikacje, standardy np. quality.doc) oraz krótkie podsumowanie zawartości dokumentu.

– testowane elementy –

Należy określić jakie elementy podlegają testom, która wersja aplikacji (np. build number). Dodatkowo należy podać odwołania do innych dokumentów: specyfikacja, analiza, dokumentacja użytkowa.

– testowane cechy/funkcje –

Lista wszystkich funkcji, które należy przetestować.

– testowane cechy/funkcje – wyłączenia –

Lista funkcji, które nie podlegają testom np. funkcje niedokończone, mile widziane jest uzasadnienie.

– podejście –

Informacja na temat prawidłowego podejścia do procesu testowania aplikacji. Określenie typu testów oraz dobór technik i narzędzi do testowania.

– kryteria zaliczenia oraz nie zaliczenia testu –

Kryterium, wg którego będziemy mogli określić wynik testu np. procent prawidłowo wykonanych przypadków testowych,

– kryteria zawieszenia i wznowienia testowania –

Kryterium, wg którego będziemy mogli przerwać proces testowania np. testowana funkcja blokuje następne funkcje.

Wznowienie testowana nastąpi po otrzymaniu nowej wersji aplikacji.

– produkty testowania –

Do produktów zaliczana jest: dokumentacja, dane testowe oraz narzędzia wspierające proces testowania.

– zadania testowania –

Specyfikacja funkcji np: przygotowanie przypadków testowych oraz danych testowych, wykonanie testów, przygotowanie odrębnych środowisk testowych,

Określenie kompetencji np. testowanie użyteczności.

– środowiska testowania –

Wymagania związane ze środowiskiem testowego np: serwery, stacje robocze, czytnik kodów kreskowych.

– odpowiedzialności –

Określenie kto za co odpowiada np. odpowiedzialność za dostarczenie środowiska testowego.

– potrzeby szkoleniowe, zapotrzebowania na zasoby –

Określenie zasobów personalnych do wykonania testów, określenie wymaganych kompetencji.

– harmonogram –

Określa termin rozpoczęcia oraz zakończenia testów, określa pracochłonność zadań oraz kamienie milowe.

– ryzyka i plany awaryjne –

Lista zagrożeń nie wykonania planut testow np: dostępność pracowników na 3/5 umowy.

– zatwierdzenia planu –

Lista osób, które są niezbędni do zatwierdzenia planu testów.