Testowanie modułów

Testowanie modułów zwane z ang. component testing polega na testowaniu pojedynczych fragmentów kodu, pojedynczych funkcji, klas mające na celu  najwcześniejsze wykrycie błędu w wytwarzanym oprogramowaniu. Proces taki jest często zautomatyzowany i uruchamiany przy każdej kompilacji kodu co wpływa na weryfikację aspektów funkcjonalnych danej funkcji i kodu.

Testowanie modułów wymaga od osoby tworzącej test znajomości kodu, środowiska deweloperskiego jak i dostępu do kodu źródłowego wytwarzanego oprogramowania.

W wiekszości firm gdzie stosuje się tzw. test driven development testy modułowe wykonywane są przez programistę a nie przez testera oprogramowania.
Programista tworzy test na podstawie przypadków testowych, które muszą być utworzone przed powstaniem kodu programu.
Dobrym rozwiązaniem jest gdy przypadki testowe są utworzone przez osobę tworzącą analizę jeśli natomiast nie ma utworzonej analizy zalecana jest współpraca z osobą testującą oprogramowanie. Warto wspomnieć, że w tej fazie testowania znalezione błędy nie są nigdzie zgłaszane a odrazu sa poprawiane przez programistę.

Testowanie modułowe wykorzystywane jest w tzw. procesie iteracyjnym, dzięki czemu w kolejnej iteracji można przetestować automatycznie kodu utworzony w poprzedniej iteracji.

Od strony technicznej testowanie modułowe oprócz testowania utworzych klas polega także na wykorzystywaniu gotowych sterowników lub tworzeniu zaślepek brakującego modułu lub kodu.

W praktyce testowanie modułowe jest nazywane także jako testowanie jednostkowe lub testowanie programu.