SCJA – o egzaminie

W skład egzaminu Sun Certified Associate for Java Platform CX 310-019 wchodzi 51 pytań podzielony na 8 sekcji: Sekcja 1 – Fundamental Object-Oriented Concepts (Podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym)Sekcja 2 …

Przykładowe pytania – SCJA

Pytanie 1: Which is NOT associated with the web tier in a J2EE web-based application? A. JNDIB. HTMLC. JavaMailD. JavaBeansE. message-driven beans Pytanie 2: Which two are associated with the …