Przykładowy plan testów

Plan testu NAZWA_APLIKACJI w wersji NUMER_WERSJI kompilacja NUMER_KOMPILACJI I. Funckje do przetestowania: Typ Zadania ID Podsumowanie Twórca Przydzielone Do Priorytet *Typ zadania – requirement, improvement, tash, subtask, bug, new CR, …

Testowanie integracyjne

Testowanie integracyjne zwane z ang. integration testing polega na testowaniu interfejsów oraz integracji pomiędzy modułami i systemami.Testy integracyjne wykonywane są w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pomiędzy integrowanymi …

Podstawowe reguły testowania aplikacji

Dostępna na rynku literatura do planowania przebiegu procesu testowania aplikacji opisuje kilka najważniejszych reguł testowania aplikacji.Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pięć według mnie najważniejszych reguł testowania aplikacji: Piersza reguła:Programista nie …

Plan testów

Plan testów z ang. Test plan jest to dokument powstały w wyniku procesu planowania testów. Określa m.in. funkcje podlegające testowaniu, środowiska testowe, przypadki i narzędzia testowe. Zadaniem planu testu jest …

Scenariusz testowy

Scenariusz testowy – przykładowy szablon QATester.pl FORMULARZ TESTÓW APLIKACJI NR DOKUMENTU: NAZWA PROJEKTU Osoba wykonująca testy: Zadanie Testowane elementy Nazwa: Wersja: Opis: Lp Test Rezultat OK? 1. Cel testu: Stan …

Checklist

Checklist określa listę niezbędnych funkcjonalności w aplikacji, które należy przetestować przed wypuszczeniem nowej wersji aplikacji. Checklista może zostać utworzona w postaci prostej tabeli składającej się z trzech kolumn: – id …

Cele testowania

Każdy kod, program bez względu na typ aplikacji: web, desktop, mobile musi zostać poddany procesowi testowania. Często zapomina się podczas tworzenia aplikacji o celu testowania programu, wpływ na to ma …

Zasady testowania oprogramowania

Projektując proces testowania oprogramowania należy pamiętać o podstawowych zasadach testowania.   Każdy członek zespołu jest świadomy, że testowanie oprogramowania ma za zadanie znajdowanie błędów w oprogramowaniu ale nie każdy wie, …

Cechy dobrego testera

Jaki powinien być tester? Każdy wie, że w procesie tworzenia oprogramowania jest aktor, którego głównym zadaniem jest testowanie tworzonego oprogramowania. W zależności od firmy IT, projektu stanowisko to jest różnie …

Przypadek testowy

Według standardu IEEE 610 przypadek testowy to: „Zbiór wejść, warunków początkowych oraz oczekiwanych wyników warunków końcowych utworzony, aby wykonać określoną ścieżkę w programie albo aby zweryfikować zgodność z określonym wymaganiem.” …