Cechy dobrego testera

Jaki powinien być tester?

Każdy wie, że w procesie tworzenia oprogramowania jest aktor, którego głównym zadaniem jest testowanie tworzonego oprogramowania. W zależności od firmy IT, projektu stanowisko to jest różnie nazywane od nazwy tester, tester oprogramowania, kontroler jakości po inżynier kontroli jakości oprogramowania.


Natomiast jakie cechy, umiejętności oraz jaką wiedzę powinna posiadać osoba na tym stanowisku pracy?

Podstawową cechę jaką musi posiadać tester jest ciekawość. Osoba na tym stanowisku musi być ciekawa jak działa dana aplikacja, czy np. dana funkcja działa poprawnie (poprawnie z założeniami). Takie podejście może sugerować, że osoba musi być pesymistą i jest to prawdą. Ponieważ jakby to było w przypadku testera optymisty? Czy dążyłby do przetestowania oprogramowania pod kątem działania nieprawidłowego? Na pewno nie.


Tester otrzymując aplikację do przetestowania musi przywiązywać wagę do szczegółów zadania. Jedynie takie nastawienie umożliwi prawidłowe a niekiedy drobiazgowe przetestowanie aplikacji. W raz z większym doświadczeniem osoba na tym stanowisku jest w stanie zgadywać przyszłe błędy co wpływa na lepsze i szybsze testowanie.


Nie ukrywajmy jednak, że osoba na tym stanowisku musi posiadać wiedzę techniczną a zarazem posiadać umiejętność przewidywania potrzeb użytkowników. To nie jest tak, że testerem oprogramowania może zostać każdy kto nie chce być programistą.  Tester oprogramowania musi posiadać wiedzę z zakresu IT bez tej wiedzy nie jest w stanie prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. Musi znać organizację projektu i zajmowane miejsce w nim, stosować praktyki testowania oraz posiadać wiedzę biznesową.  Dodatkowym atutem jest podstawowa znajomość programowania w języku, którym jest tworzone oprogramowanie.


Na koniec nie należy zapomnieć o komunikacji pomiędzy autorem (programistą) a osobą testującą (tester). Komunikacja jak i sama relacja pomiędzy nimi musi być dobra. Programiści muszą informować testerów o wprowadzonych zmianach (niekoniecznie wiedza techniczna) natomiast testerzy muszą informować w sposób neutralny i bez krytykowania programistów o znalezionych błędach w celu ich szybkiego poprawienia.


Należy współpracować a nie walczyć to przecież programiści i testerzy mają wspólny cel, którym jest lepsza jakość tworzonego oprogramowania.