Podstawowe reguły testowania aplikacji

Dostępna na rynku literatura do planowania przebiegu procesu testowania aplikacji opisuje kilka najważniejszych reguł testowania aplikacji.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pięć według mnie najważniejszych reguł testowania aplikacji:

Piersza reguła:
Programista nie tyle co nie powinien testować swojej aplikacji to nie może testować swojego kodu.


Druga reguła:
Podchodząc do tworzenia planu testu należy przyjąć założenie, że aplikacja na pewno posiada błędy.

Trzecia reguła:
Każdy przypadek testowy występujący osobno lub zawarty w scenariuszu testowym musi mieć przypisany oczekiwany wynik.

Czwarta reguła:
Rezultaty przeprowadzonych scenariuszy jak i przypadków testowych muszą zostać przeanalizowane.

Piąta reguła:
Testując aplikację nie można tylko sprawdzić czy napisana aplikacja spełnia zaplanowane funkcje, należy także przetestować czy nie obsługuje funkcji nieporządanych w analizie. 

W kolejnych artykułach zostaną opisane szerzej reguły wraz z prawidłowymi i nieprawidłowymi przypadkami z jakimi się spotkałem podczas pracy jako tester oraz progamista.