Przypadek testowy

Według standardu IEEE 610 przypadek testowy to:

„Zbiór wejść, warunków początkowych oraz oczekiwanych wyników warunków końcowych utworzony, aby wykonać określoną ścieżkę w programie albo aby zweryfikować zgodność z określonym wymaganiem.”

Każdy przypadek testowy składa się z:

– unikalnego identyfikatora,

– opis celu wykonania testu,

– stan początkowy, który musi zostać spełniony aby wykonać test,

– akcja – wykonanie pojedynczej czynności

– informacja na temat oczekiwanego wyniku,

– informacja na temat wyniku testu,

– infromacja czy prawidłowo został wykonany.

LpTestRezultat
1. Cel testu:
Stan początkowy:
Akcja:
OW:
WT: