Testowanie modułów

Testowanie modułów zwane z ang. component testing polega na testowaniu pojedynczych fragmentów kodu, pojedynczych funkcji, klas mające na celu  najwcześniejsze wykrycie błędu w wytwarzanym oprogramowaniu. Proces taki jest często zautomatyzowany …