Cele testowania

Każdy kod, program bez względu na typ aplikacji: web, desktop, mobile musi zostać poddany procesowi testowania.

Często zapomina się podczas tworzenia aplikacji o celu testowania programu, wpływ na to ma m.in. deadline projektu lub wystawienia nowej funkcji klientowi.

Warto więc przypomnieć podstawowe cele testowania.

Podstawowym celem testowania jest znajdowanie różnego typu błędów – niedogodności związanych z analizą, żądaniami klienta lub najczęściej niepoprawnemu działaniu danej funkcji.

Znalezione błędy należy sklasyfikować pod względem priorytetu i ważności danego błędu (konsultacja kierownika jakości wraz kierownikiem produkcji lub project managerem może być mile widziana). Należy jednak pamiętać, że poprawianie wszystkich błędów może wpłynąć na opóźnienie terminu wystawienia nowej wersji aplikacji ponieważ dąży się do tzw. „aplikacji doskonałej”.

Warto pamiętać o korzyściach testowania aplikacji:

– zmniejszanie liczby błędów powoduje budowanie zaufania odbiorcy do jakości zakupionego oprogramowania,

– zmniejszanie liczby błędów = mniej awarii aplikacji.