Aplikacja Sun VirtualBox

Sun VirtualBox – aplikacja początkowo tworzona przez firmę Innotek, a od 2007 roku tworzona przez firmę SUN na licencji GPL (wersja na licencji GPL nie posiada kilku funkcji, które są dostępne w wersji płatnej jak i do użytku testowego).

Program działa jako maszyna wirtualna, uruchamiany jest na systemach x86 na 32 bit oraz 64 bit takich jak: Microsoft Windows, Mac OS X oraz Linux.

Maszyna wirtualna obsługuje m.in. systemy takie jak: Windows NT 4.0/2000/XP/2003/Vista/Server2008/Windows 7, DOS/Windows 3.x, Linux (2.4 i 2.6) oraz OpenBSD.

Program skierowany jest dla testerów testujących aplikacje typu desktop gdzie należy przetestować m.in. proces instalacji, działanie aplikacji oraz proces aktualizacji na różnych dostępnych systemach operacyjnych.

Sun VirtualBox umożliwia przeprowadzenie testów sprawdzających minimalne wymagania sprzętowe do uruchomienia aplikacji poprzez ręczne przydzielanie dla każdego systemu wielkość pamięci RAM oraz ilości procesorów.

Polecam instalację dodatku „Guest Additions” (ułatwia przechodzenie pomiędzy systemami)

Zalety aplikacji:

– tworzenie migawek systemu (np. szybki powrót do „czystego systemu” – nie traci się czasu na instalowanie od nowa systemu operacyjnego),

– uruchomienie kilku systemów na raz (w jednym momencie można instalować testowaną aplikację na kilku systemach operacyjnych),

– możliwość wyboru trybu racy sieci (NAT, Bridged adapter, sieci wewnętrzne),

– możliwość ustawienia dwustronnego schowka,

– Instalacja systemu z nośnika CD, DVD lub obrazu ISO,

– Emulacja urządzeń takich jak: karta sieciowa, dźwiękowa, port USB, CD/DVD,

– Dodatkowo umożliwia wirtualizacji 64 bitowych systemów na procesorach 32 bitowych.