Przykładowy plan testów

Plan testu NAZWA_APLIKACJI w wersji NUMER_WERSJI kompilacja NUMER_KOMPILACJI


I. Funckje do przetestowania:

Typ ZadaniaIDPodsumowanieTwórcaPrzydzielone DoPriorytet

*Typ zadania – requirement, improvement, tash, subtask, bug, new CR,

*ID – numer zadania

*Podsumowanie – krótki temat lub opis

*Twórca – zgłaszający

*Przydzielone Do – zależy od projektu – może być tester lub programista, który zrobił zadanie,

*Piorytet – w zależności od projektu – różnie określane piorytety

Dodatkowo: (warto zwrócić informacje na co zwrócić uwagę) np.

– Wygląd GUI (IE 6 IE7 Firefox)
– polonizacja serwisu,
– uprawnienia użytkownika,
– wszystkie zgłoszone poprawione błędy (bugi).

II. Znane błędy

Wszystkie aktualnie zgłoszone błędy.

III. Środowiska testowe

Podać konkretne namiary (adresy) na środowiska.

IV. Osoby testujące

Wymienić z Imienia i Nazwiska osoby testujące.

V. Typy testów

Napisać jakie testy wykonać np.

– tylko ścieżka pozytywna,

– walidacja pól,

– testy wydajnościowe (założyć 100 kont).

VI. Czas testowania

np. Od 27.01.2009 do 28.01.2009

VII. Forma zgłaszania błędów

Określić jak i gdzie mają być zgłaszane błędy lub napisać odwołanie do dokumentu np. w SVN.

Polecam:

Plan testu – podejście teoretyczne