Blog

Zasady testowania oprogramowania

Projektując proces testowania oprogramowania należy pamiętać o podstawowych zasadach testowania.   Każdy członek zespołu jest świadomy, że testowanie oprogramowania ma za zadanie znajdowanie błędów w oprogramowaniu ale nie każdy wie, …

Cechy dobrego testera

Jaki powinien być tester? Każdy wie, że w procesie tworzenia oprogramowania jest aktor, którego głównym zadaniem jest testowanie tworzonego oprogramowania. W zależności od firmy IT, projektu stanowisko to jest różnie …

Przypadek testowy

Według standardu IEEE 610 przypadek testowy to: „Zbiór wejść, warunków początkowych oraz oczekiwanych wyników warunków końcowych utworzony, aby wykonać określoną ścieżkę w programie albo aby zweryfikować zgodność z określonym wymaganiem.” …

Testowanie modułów

Testowanie modułów zwane z ang. component testing polega na testowaniu pojedynczych fragmentów kodu, pojedynczych funkcji, klas mające na celu  najwcześniejsze wykrycie błędu w wytwarzanym oprogramowaniu. Proces taki jest często zautomatyzowany …