Blog

Aplikacja AutoHotkey

AutoHotkey – to darmowa aplikacja typu Open Source działająca pod systemem operacyjnym Windows. Znana także pod nazwą AHK z ang.: Auto Hot Key. Aplikacja umożliwia automatyzację każdej akcji wykonanej poprzez …

Aplikacja TestAutomationFX

TestAutomationFX – znana często pod skróconą nazwą: TAFX to darmowa aplikacja umożliwiająca programistom oraz testerom nagrywanie oraz zarządzanie utworzonymi przypadkami testowymi UI tworzonych aplikacji w języki .NET z poziomu aplikacji …

Aplikacja Selenium

Selenium – to darmowa aplikacja do testowania aplikacji webowych. Umożliwia wykonywanie testów regresyjnych, testów automatycznych oraz testów wydajnościowych. Selenium umożliwia nagrywanie oraz uruchamianie skryptów bez wiedzy programistycznej. Współpracuje z przeglądarką …

Przykładowy plan testów

Plan testu NAZWA_APLIKACJI w wersji NUMER_WERSJI kompilacja NUMER_KOMPILACJI I. Funckje do przetestowania: Typ Zadania ID Podsumowanie Twórca Przydzielone Do Priorytet *Typ zadania – requirement, improvement, tash, subtask, bug, new CR, …

Testowanie integracyjne

Testowanie integracyjne zwane z ang. integration testing polega na testowaniu interfejsów oraz integracji pomiędzy modułami i systemami.Testy integracyjne wykonywane są w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pomiędzy integrowanymi …

Podstawowe reguły testowania aplikacji

Dostępna na rynku literatura do planowania przebiegu procesu testowania aplikacji opisuje kilka najważniejszych reguł testowania aplikacji.Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pięć według mnie najważniejszych reguł testowania aplikacji: Piersza reguła:Programista nie …

Plan testów

Plan testów z ang. Test plan jest to dokument powstały w wyniku procesu planowania testów. Określa m.in. funkcje podlegające testowaniu, środowiska testowe, przypadki i narzędzia testowe. Zadaniem planu testu jest …

Scenariusz testowy

Scenariusz testowy – przykładowy szablon QATester.pl FORMULARZ TESTÓW APLIKACJI NR DOKUMENTU: NAZWA PROJEKTU Osoba wykonująca testy: Zadanie Testowane elementy Nazwa: Wersja: Opis: Lp Test Rezultat OK? 1. Cel testu: Stan …

Checklist

Checklist określa listę niezbędnych funkcjonalności w aplikacji, które należy przetestować przed wypuszczeniem nowej wersji aplikacji. Checklista może zostać utworzona w postaci prostej tabeli składającej się z trzech kolumn: – id …

Cele testowania

Każdy kod, program bez względu na typ aplikacji: web, desktop, mobile musi zostać poddany procesowi testowania. Często zapomina się podczas tworzenia aplikacji o celu testowania programu, wpływ na to ma …